medisch centrum opdorp

waar artsen en paramedici samen de beste
zorg bieden voor onze patienten

icoon communiceren

Duidelijke communicatie

icoon akkoord

Goede samenwerking
tussen collega’s

icoon studeren

Continue bijscholing

icoon luisteren

Luisterend oor

Onze praktijk startte als solopraktijk in 1981 en groeide uit via een duopraktijk naar een groepspraktijk met 4 artsen.

 

Enkele paramedische disciplines die de louter huisartsgeneeskundige zorg optimaliseren , hebben nu ook een plaats in de praktijk gekregen.

 

Het Medisch Centrum Opdorp waar artsen en paramedici samen de beste zorg bieden voor onze patiënten.