missie en visie van uw huisarts

Missie

(Waar staan wij voor)

 • Als huisarts zijn we het eerste en belangrijk aanspreekpunt bij gezondheids- en/of psychosociale problemen.
  Jouw huisarts is een vertrouwenspersoon die je begeleidt van in de wieg tot en met het levenseinde.
 • Laagdrempeligheid, wederzijds respect, duidelijke communicatie, maar ook openheid vinden we heel belangrijk.
 • Onze missie is om naar je te luisteren en bij te staan bij medische en/of psychosociale problemen.
  Een goede vertrouwensrelatie is daarin zeker essentieel!
 • Belangrijk is dat we samen tot een beslissing komen, waarbij je als patiënt steeds het laatste woord hebt,
  na deskundig advies van jouw arts.
 • Onze missie is om je zo goed mogelijk te behandelen, te informeren en dit binnen een vertrouwelijke en veilige omgeving.

Visie

(Waar gaan wij voor)

 • We streven naar een goede samenwerking binnen onze praktijk, met duidelijke communicatie,
  wederzijds respect en openheid tussen alle medewerkers.
 • We streven naar een nauwe samenwerking met collega’s (huisartsen en specialisten) en met
  andere gezondheidswerkers, bijv. thuisverpleegkundigen, kinesisten, diëtisten.
 • We streven naar continuïteit van de zorg.
 • We blijven ons bijscholen, zodat we de meest up-to-date zorg en informatie kunnen geven.
 • We werken niet alleen curatief maar hebben ook oog voor preventie, want ‘voorkomen is beter dan genezen’.
 • Tenslotte proberen we een goed evenwicht te vinden tussen ons professionele leven en het privéleven,
  zodat wij als hulpverlener zelf ook gezond blijven en je met een frisse geest kunnen behandelen.

Dit alles om je steeds de beste zorg te kunnen garanderen.